Nabídka pojistných produktů

Většina z nás si říká, tohle se mě nemůže nikdy stát. Avšak každého mohou potkat nenadálé události – vykradení, živelná událost (vytopení, vichřice, pád letadla,záplava ) havárie či způsobit škodu zaměstnavateli.

Společnost, kterou budujete již dlouhá léta vlivem těchto události se může dostat do velkých potíží. Pojištění je základní možností a jistotou, jak se finančně zajistit a předejít nejrůznějším rizikům v běžném i pracovním životě a i ve stáří.

V oblasti rozdělení pojistných produktů do skupin a kategorií neexistují jednotná pravidla. Rozdělili jsme proto jednotlivé druhy pojištění do takových skupin, které se co nejvíce přibližují pohledu klienta. Doufáme, že to pomůže Vaší orientaci na pojistném trhu.

Hmotný majetek

Pojištění hmotného majetku (nemovitostí, inventáře, zásob apod.) je pro většinu podniků základním druhem pojištění.

Přerušení provozu

Pojištění pro případ přerušení provozu nahradí podniku v případě výpadku výroby ušlý zisk a stálé náklady z důvodu živelních škod nebo poruchy strojového parku.

Odpovědnost za škodu

Pojištění obecné odpovědnosti za škodu je stále důležitější ochranou každého podniku a bez pojištění odpovědnosti za výrobek nelze prakticky pronikat na zahraniční trhy.

Motorová vozidla

Velmi časté škody na našich silnicích potvrzují význam dobrého havarijního pojištění jako důležité složky firemního pojistného programu.

Povinné ručení

I v povinně smluvním pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je třeba pečlivě posuzovat nabídky pojišťoven.

Technická rizika

Zkrat elektroinstalace v ústředně, zadřený kompresor nebo spadlý strop na stavbě patří mezi rizika zahrnutá do technického pojištění.

Lodě a letadla

Pojištění lodí a letadel patří mezi speciální pojistné produkty.

Právní ochrana

Pro náhradu nákladů při vedení právních sporů je velmi užitečné pojištění právní ochrany, zejména pro menší firmy bez vlastního právního oddělení.

Finanční škody

Zpronevěra, nezaplacené faktury, vydírání či náklady na stažení vadného výrobku z trhu patří do široké oblasti pojištění finančních rizik.

Zásilky a náklad

Při přepravě zboží vzniká celá řada škod, pro jejichž krytí je určeno pojištění zásilek a nákladu.

Zemědělská rizika

Oblastí zemědělských rizik spojených s chovem zvířat a pěstováním plodin se zabývá specializované odvětví pojišťovnictví.

Pojištění osob

Pojištění života, úrazu a nemoci získává stále větší význam jako složka zaměstnaneckých výhod mnoha firem.

Soukromý majetek

Pojištění rodinného domu, chaty či domácnosti řadíme mezi produkty pojištění soukromého majetku.

Aktivní spolupráce s pojišťovnami

 • Kooperativa pojišťovna, a.s
 • Česká pojišťovna, a.s.
 • Pojišťovna České spořitelny, a.s.
 • Allianz pojišťovna, a.s.
 • AXA pojišťovna, a.s.
 • Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.
 • Česká pojišťovna ZDRAVÍ, a.s.
 • ČSOB pojišťovna, a.s.
 • D.A.S. pojišťovna právní ochrany
 • Generali pojišťovna, a.s.
 • Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
 • SLAVIA pojišťovna, a.s.
 • TRIGLAV pojišťovna, a.s.
 • UNIQA pojišťovna, a.s.
 • Wüstenrot pojišťovna, a.s.
 • Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s.
 • Österreichische Hagelversicherung – Versicherungsverein auf Gegensietigkeit ( Agra pojišťovna )

RYCHLÝ KONTAKT

+420 371 008 988

+420 602 481 321